Kvalita

Zajištění kvality

Politika kvality


Prohlášení k používání konfliktních minerálů


Zavedený systém řízení kvality výroby je certifikován podle ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 certifikát kvality
ISO 9001:2015

Všechna shledání kontroly a výsledky zkoušek jsou zaznamenána v písemné podobě a uchovávána naším útvarem řízení jakosti.

Útvar řízení jakosti má rovněž odpovědnost za stálý dozor dodržování výrobních metod, metod řízení procesu, nápravných opatření v pracovních pochodech a činnosti vedoucí k uskutečnění závěrů.

Náš tým řízení jakosti též používá statistické kontrolní metody, aby se předešlo chybám a neefektivnosti.

K doplňování kvalifikace jsou konány kurzy pro ty profese, které mají zodpovědnost za konečnou kvalitu výrobků.

Útvar řízení jakosti má oprávnění vystavovat certifikáty ve smyslu ustanovení ČSN-EN 10204.

Kvantometr - Spectro Zkouška tahem
Kvantometr - Spectro Zkouška tahem
RTG - Seifert Kontrola rozměrů - Zeiss Eclipse
RTG - Seifert Kontrola rozměrů  - Zeiss Eclipse

Členství v European Investment Casters' Federation

Členství v European Investment Casters' Federation
European Investment Casters' Federation

Zpět