Lisování

Lisování

Lisování voskových modelů :


je druhou důležitou operací v technologickém sledu výroby přesných odlitků.

Z voskové modelové hmoty se lisují kvalitní voskové modely pro budoucí odlitky.

Voskové modely se zhotovují na speciálních lisech vstřikováním voskové směsi pod tlakem do forem.

Montáž lisovaných kusů :

Voskové modely se jednotlivě nebo ve skupinách sestavují do vtokové soustavy, tzv. stromečku. Sestavování se provádí pomocí horkého nože.

Forma s voskovým modelem Montáž lisovaných kusů

Zpět    Obalování