Oddělování odlitků

Oddělování odlitků

Jednotlivé dílce se oddělují od vtokového kůlu odřezem a to hlavně u houževnatých materiálů.

U materiálů s vyšším obsahem uhlíku se oddělují dílce na vibrátoru. Působením vibrace a vrubu ve vtokovém zářezu dochází k únavě materiálu v kritickém průřezu a k ulomení odlitku.

Případné zbytky keramicky v otvorech nebo slepých koutech odlitku se odstraní roztokem louhu.

Oddělování odlitků automatickou pilou Oddělování odlitků automatickou pilou

Zpět    Obrábění odlitků