Vytavování vosku

Vytavování vosku

Vytavování vosku představuje konečnou fázi výroby keramické skořepinové formy pro odlévání přesných kovových odlitků. Provádí se po operaci obalování.

Vytavení spočívá v tom, že se teplem přivedené páry roztaví vosková modelová hmota a vyteče z dutiny keramické formy.

Základním požadavkem je vystavit voskovou směs v dutině skořepiny tepelnému šoku, to znamená v co nejkratší době zvýšit co nejvíce teplotu prostředí a tím současnou teplotu vosku. Tím dojde k požadovanému výsledku - uvolnění voskového modelu stromečku z keramické skořepiny.

Zpět    Tavení a odlévání